• PBZN
  • PBZN


Какво правим ние

Столична дирекция и районните служби за пожарна безопасност и защита на населението се грижат за повече от един милион души, които живеят, работят, учат, посещават или пътуват през нашия град.

Екипът ни е от над хиляда служители, които осъществяват и подпомагат тази отговорна задача. В подкрепа на работата на специализираните пожарникарски и спасителни екипи работят информационни и аналитични специалисти, инженери, финансисти и др.

Голяма част от нашата работа се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели и поддържаме връзки с местните власти и други аварийни служби.

Нашата цел е да направим София безопасно място за живот, за работа и за посещение. Следователно много от работата ни е фокусирана върху предотвратяването на инциденти и наранявания чрез обучение и информиране за правилата за безопасност. Нашият екип поставя особен акцент върху работата в тази насока с децата и младите хора, които са по-уязвими и изложени на риск.

Ние работим в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдействаме да отговорят на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и посетители. Извършваме редовни проверки на обектите и ако се открият сериозни нарушения на правилата за пожарна безопасност, нарушителите се глобяват по предвидения от закона ред.

Работата на нашите пожарникари може да изглежда очевидна, но много хора не могат да осъзнаят, че когато не отговарят на спешни повиквания, те осъществяват различни други задължения. Това може да включва, както теоретични и практически учения, така и извършване на проверки за безопасност, разговори с младите хора за това, как да се предпазват те и техните семейства, за да бъдат в безопасност.

За повечето хора пожарникарите са публичното „лице” на службата за Пожарна безопасност и защита на населението. Но зад кулисите има силен екип от специалисти, които използват своите знания и умения в подкрепа на работата на нашите пожарникари и със своите действия подпомагат безпроблемната им работа.

Зад кулисите са и служителите от Централния диспечерски пункт, които са от жизнено важно значение за всеки, който набира 112 в спешен случай. Те приемат първите обаждания, мобилизират дежурните екипи и остават в постоянен контакт с тях, за да координират допълнителни ресурси, до справяне с произшествието.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.