• PBZN
  • PBZN


Ръководство


Старши комисар Веселин Гетов

Директор на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Старши комисар Веселин Гетов е роден на 13.02.1971 г. в гр. София. Завършил е висше образование във „Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност”, факултет „Пожарна охрана”, Специалност “Пожарна и аварийна безопасност“ и с гражданска специалност „ВиК“ през 1995 г. с образователно-квалификационна степен “магистър“.
Последователно през кариерата си е заемал длъжностите, както следва:
• инструктор I степен;
• инспектор в група;
• старши инспектор;
• главен инспектор;
• ВрИД началник на група;
• началник на група;
• началник на сектор;
• ВНД началник на 08 РСПБЗН;
• началник на 08 РСПБЗН.
В служебната си дейност многократно е награждаван с “Писмена похвала“, „Обявяване на благодарност“ и “Парична награда“.
От 25.01.2016 година е назначен за Директор на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и му е дадено специфично наименование „Старши комисар“.


Комисар Любомир Баров

Заместник-директор на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Любомир Георгиев Баров е роден на 27.03.1972 г. в гр. Ихтиман. Завършил е висше образование във ВИПОНД – МВР, факултет „Противопожарна охрана“ през 1995 г. с образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Противопожарна техника и безопасност“.
В системата на МВР работи от 1995 г. на длъжност инструктор I степен в РСПО – Елин Пелин. Последователно е заемал следните длъжности: от месец януари 1996 год. до месец февруари 2002 год. е на длъжност инструктор I степен в РСПО – Ихтиман; от месец февруари 2002 год. до месец ноември 2019 год. заема длъжността началник на РСПБЗН - Ихтиман; в периода от месец ноември 2019 год. до месец септември 2020 год. е началник на сектор „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Летище София.
В служебната си дейност многократно е награждаван с „Обявяване на благодарност“, „Предсрочно повишаване в звание“, “Колективна парична награда“ и “Писмена похвала“.
От 01.10.2020 година е назначен за Зам.-директор на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.


Комисар Георги Големанов

Началник отдел "Превантивна и контролна дейност"

Комисар Георги Андреев Големанов е завършил факултет „Пожарна и аварийна безопасност” София към Академията на МВР през 1990 година.
Професионалната му кариера започва като Началник на дежурна смята в Районна служба на ПБЗН гр.Стара Загора, която длъжност заема до 1995 година. За периода 1995 – 1999 година е инспектор по Държавен превантивен контрол на териториален участък в гр.Стара Загора.
От м. август 1999 година до м. юни 2011 година работи в сектор „Нормативна дейност и ново строителство” в Главна дирекция на ПБЗН.
През м. юни 2011 година е назначен за Началник на отдел „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” към Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.