• PBZN
  • PBZN

SUPBZNПровеждане на беседи за бедствията и запознаване с техниката в Първа РСПБЗН на деца и ръководители от Летен лагер на Гьоте институт – 06.07, 20.07 и 05.09.23 г.

5 снимки

SUPBZNПроиграване на Плана за защита при бедствия в 73 ДГ "Маргарита"

6 снимки

Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.