• PBZN
  • PBZN

SUPBZNПожаро - тактическо учение, 2020 год., местност "Бонсови поляни"

8 снимки

SUPBZNЕвакуация и обучение на деца от ДГ № 73 „Маргарита”

10 снимки

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.