• PBZN
  • PBZN

SUPBZNПожаро-тактическо учение с участието на силите и средствата на съставните части на Единната спасителна система, 2021 год.

15 снимки

SUPBZNПожаро - тактическо учение, 2020 год., местност "Бонсови поляни"

8 снимки

Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.