• PBZN
  • PBZN


View Larger Map

07 РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН, ул. "Айдемир" 5 (07 RSFSCP Sofia, 5 Aidemir Str.),
+359 2 887 62 32, fire-s07-sofia@mvr.bg

Приемно време началник: всяка сряда от 13:00 ч. до 15:00 ч.; работно време деловодство: от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.