• PBZN
  • PBZN


View Larger Map

04 РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН, ул. "Филип Кутев" 3 (04 RSFSCP Sofia, 3 Filip Kutev Str.),
+359 2 982 52 45, fire-s04-sofia@mvr.bg

Приемно време началник: всяка сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.; Телефон за записване за прием: +359 2 982 52 45. Работно време деловодство: от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.