• PBZN
  • PBZN


View Larger Map

03 РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН, ул. "Сирма Войвода" 7 (03 RSFSCP Sofia, 7 Sirma Voivoda Str.),
+359 2 982 36 05, fire-s03-sofia@mvr.bg

Приемно време началник: всяка сряда от 13:00 ч. до 15:00 ч.; работно време деловодство: от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.