• PBZN
  • PBZN

09 РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН, бул. "Д-р Петър Дертлиев" 8 (09 RSFSCP Sofia, 8 d-r Petar Dertliev Str.), +359 2 824 22 22, fire-s09-sofia@mvr.bg

Приемно време началник: всяка сряда от 13:00 ч. до 15:00 ч.; работно време деловодство: от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.