• PBZN
  • PBZN

Проведено обучение и демонстрация пред ученици от 102 ОУ „Панайот Волов” и 54 СУ „Св. Иван Рилски“

SUPBZN

На 4 октомври 2018 г., инспектори от Втора РСПБЗН проведоха обучение пред учениците, педагогическия и административен състав на 102 ОУ „Панайот Волов”, за усвояване на необходимите практическите умения за работа с основните видове пожарогасители. Нагледно бяха демонстрирани правилните действия при работа с пожарогасители, разписани в плана за евакуация при бедствия.

За най-малките ученици беше много интересно да видят и да докоснат пожарогасителната и аварийно-спасителна техника, емоционално да задават въпроси, свързани с пожарите. В демонстрацията с голямо желание се включиха ученици от всички възрасти.

От началото на месец октомври в 54 СУ „Св. Иван Рилски“ работи „Детско полицейско управление”, сформирано в резултат на доброто партньорство между училището и 2 РУП на СДВР. Малките полицаи от 3-ти „В” клас ще участват в двугодишния проект доброволно и при отговорно спазване на всички правила и задължения. Идеята на Програмата е, забавлявайки се, децата да научат основни умения за опазване на техния живот и този на техните приятели, да получат информация за отговорностите си в обществото, да работят в екип, с уважение и толерантност. Теоретичните занимания ще бъдат провеждани от служители от структурата на МВР, като това няма да се отрази на провеждането на училищната програма. При представяне на участващите структури на СВДР най-интересната част за децата бяха конната полиция, моторизираното звено, Охранителната полиция, Криминалната полиция и полицейското куче.

В представената демонстрация участва и Втора РСПБЗН с пожарогасителна и аварийно-спасителна техника.


Снимки от събитието можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.