• PBZN
  • PBZN

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” призовава гражданите и гостите на столицата към безопасно поведение в усложнена зимна обстановка

SUPBZN

Опасни явления през зимния сезон са ниските температури, снежните виелици, бурите, заледяванията. Интензивният снеговалеж и снегонавяванията затрудняват движението и водят до блокиране на пътищата. Студеното време, мъглата и намалената видимост поставят в рискова ситуация живота на много хора. Децата и възрастните са най-застрашени. Лошите метеорологични условия затрудняват придвижването на туристи в планината, загубване и измръзване на хора. Нарушеното електро и водоснабдяване, вследствие на скъсани електропроводи, оставя изолирани много населените места. Снежните виелици и обледяванията нарушават въздушно-кабелните комуникации, блокират пътищата и поставят в рискова ситуация живота на хората. Силните ветрове и обилните валежи в някои случаи, представляват опасност за хората и могат да нанесат значителни материални щети. Често наводненията са в резултат от продължителни валежи, интензивно снеготопене, а понякога и при разрушаване на язовирни стени и диги.

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” напомня на гражданите и гостите на столицата да следят метеорологичната обстановка преди да предприемат пътуване или излет в планината.

Отложете пътуването, ако се очаква обилен снеговалеж, част от пътищата може да се окажат затворени поради навявания. Не тръгвайте сами на път! Проверете изправността на автомобила за движение в зимна обстановка, проверете зимните гуми и резервоара за достатъчно гориво, светлините, въже за теглене, лопата и др. При необходимост сложете вериги. Носете лекарства, зарядно устройство за мобилният си телефон, термос с чай и храна. Пътувайте по първокласните пътища, те се почистват от снегонавяванията с предимство.

Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните органи и пътните служби. При образуване на колони от задръствания, спирайте на дистанция и не използвайте аварийната лента - оставете я свободно проходима за екипите на Единната спасителна система.

Ако по време на пътуване забележите аварирали автомобили, маркирайте мястото и съобщете чрез телефон 112 за местонахождението им. Окажете помощ на хората, изпаднали в беда.

Ако обстановката продължи да се усложнява, спрете в най-близкото населено място. За помощ може да се обърнете към административните власти на съответното кметство, МВР или пътните служби.

Преди да тръгнете на излет в планината информирайте се за състоянието на снежната покривка и поривите на вятъра. Ако има вероятност за лавинна опасност, отложете излета. Не излизайте сами в планината, равно е на самоубийство. Поведението на групата трябва да е подчинено на правилата за сигурност. При съмнение, че сте попаднали в лавинообразен район, променете маршрута или своевременно се върнете на изходния пункт. Ако изгубите ориентация, потърсете помощ на телефон 112. Задължително е да се носят резервни дрехи, които могат да помогнат при измокряне или преохлаждане на тялото.

При обилен снеговалеж и затворени пътни артерии не тръгвайте пеша извън населените места.

Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на телефон 112, уведомете органите на Пожарна безопасност и защита на населението. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.

Не допускайте деца да се пързалят по заледени водни басейни - езера, язовири, реки и др. Те крият големи опасности при пропукване на леда.

При силни ветрове не оставайте на открито. Има опасност от падащи отломки от сградите и други предмети. Ако сте в планината, заемете ниски места до преминаване на опасността, потърсете сигурен подслон в най-близката хижа.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.