• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.10.2018 г. 08:00 ч. до 11.10.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 30 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 24 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 23, от които: 6 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 13 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

10.10.18
18:20

Пожар: Район ”Сердика”, обект: шивашки цех

Екипи: 3 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 15 кв.м. Унищожено и повредено: мебели, бяла, черна и компютърна техника, опушени стени – 200 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - авариен режим на работа на електрическата инсталация на битова сушилна машина.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.