• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 07.09.2019 г. 08:00 ч. до 08.09.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 21 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 19 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в други; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки.
- Без нанесени материални щети са възникнали 16, от които: 8 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 7 в отпадъци.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в оказване на помощ, издирване и/или спасяване.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.