• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 11.04.2021 г. 08:00 ч. до 12.04.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 23 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 18 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 6, от които: 4 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 12, от които: 6 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 5 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 6
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.