• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 31.10.2017 г. 08:00 ч. до 01.11.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 16 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 3 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 3 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 7 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в катастрофа с транспортни средства.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

31.10.17
15:17

Пожар: Район ”Красно село”, обект: лек автомобил

Екипи: 2 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 8 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на изтекло гориво от разхерметизиран горивопровод по време на движение.


31.10.17
18:13

Пожар: Район ”Надежда”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 6 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на изтекло гориво от разхерметизиран горивопровод от температурното въздействие на изпускателната система след спиране на място.


01.11.17
05:39

Пожар: Район ”Искър”, обект: къща

Екипи: 2 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в котелно помещение и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 25 кв.м., мебели, котел на въглищна инсталация, опушени стени – 60 кв.м. Предполагаема причина: строителна неизправност - възпламеняване на покривна конструкция в близост до коминно тяло.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.