• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.01.2018 г. 08:00 ч. до 11.01.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

10.01.18
23:09

Пожар: Район ”Люлин”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от оборудването на автомобила при неизяснени обстоятелства.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.