• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.04.2018 г. 08:00 ч. до 17.04.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 6, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 2 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция като техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 17
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

17.04.18
04:40

Пожар: Район ”Красно село”, обект: наргиле бар

Екипи: 2 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в салон и е обхванало площ от 60 кв.м. Унищожено и повредено: мебели – 50бр., дограми, техника – 10бр., опушени стени 1000 кв.м. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на обзавеждането в салона за клиенти на първия етаж на заведението от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


17.04.18
07:09

Пожар: Район ”Кремиковци”, обект: автокран

Екипи: 2 – 05 Районна служба, УПБЗН Кремиковци

Детайли: Горенето е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: хидравлична и ел. инсталация на крана. Предполагаема причина: късо съединение.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.