• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 04.11.2019 г. 08:00 ч. до 05.11.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 28 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 20 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 6, от които: 3 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 14, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 7 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в битов/промишлен инцидент; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

04.11.19
21:18

Пожар: Район ”Панчарево”, обект: сграда

Екипи: 2 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 20 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на покривна конструкция от възпламеняване на ступани горими материали вследствие на източник с открито пламъчно горене.


04.11.19
22:20

Пожар: Район ”Люлин”, обект: апартамент

Екипи: 4 – 09 Районна служба, сектор СОД, факултет ПБЗН

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 25 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество; при пожара е засегната и дограмата на съседен апартамент. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на струпани горими вещи от въздействието на разположена в близост газова печка.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.