• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.02.2019 г. 08:00 ч. до 11.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 3 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в стърнища; 2 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите има един загинал, пострадали няма.

Някои от последните произшествия:

10.02.19
17:22

Пожар: Район ”Кремиковци”, обект: гараж

Екипи: 3 – 05 Районна служба, Участък Кремиковци

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 50 кв.м. Унищожено и повредено: лятна кухня /навес/ - 40 кв.м., покривна конструкция – 10 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - възникнал авариен режим на работа в елементи от електрическата инсталация на лятна кухня.


11.02.19
00:12

Пожар: Район ”Панчарево”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - възпламенени горими елементи от оборудването на лек автомобил в зоната на купето му от въздействието на предварително разлята и запалена горима течност.


11.02.19
02:45

Пожар: Район ”Искър”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 1 кв.м. При възникналия пожар е загинала жена на 96 г. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: в процес на установяване - възникнал авариен режим на работа в елементи от електрическа инсталация на калориферна печка.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.