• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 11.02.2020 г. 08:00 ч. до 12.02.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 7 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

12.02.20
03:12

Пожар: Район ”Искър”, обект: колектор

Екипи: 1 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в шахта и е обхванало площ от 100 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж, който е транспортиран от ЦСМП до Пирогов. Унищожено и повредено: изолация на колектора – 20 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими материали в шахта от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.