• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 11.08.2019 г. 08:00 ч. до 12.08.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 7 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в транспортни средства; 1 в спомагателни или паянтови постройки.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 1 в отпадъци.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 18
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.