• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 01.07.2020 г. 08:00 ч. до 02.07.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 6, от които: 3 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 6 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

01.07.20
15:22

Пожар: Район “Слатина“, обект: къща

Екипи: 2 – 05 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 3 кв.м. Унищожено и повредено: опушени стени; домашно имущество; бяла, черна и компютърна техника.


01.07.20
15:48

Пожар: Район “Кремиковци“, обект: житен блок

Екипи: 2 – Участък Кремиковци

Детайли: Горенето се е развило в житен блок и е обхванало площ от 30 дка. Унищожено и повредено: посеви пшеница.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.