• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 15.02.2018 г. 08:00 ч. до 16.02.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 7 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 5 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в други; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 1 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

15.02.18
11:34

Пожар: Район ”Изгрев”, обект: ресторант

Екипи: 2 – 04, 07 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: кухненско обзавеждане, въздуховоди, електрическа инсталация. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на наслоени мазнини в аспирационната система в кухнята от въздействието на искри от скара на дървени въглища.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.