• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.04.2018 г. 08:00 ч. до 18.04.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 7 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидиран e 1 пожар.
- С преки материални щети не са възникнали пожари.
- Без нанесени материални щети е възникнал 1 в отпадъци.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.