• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.10.2018 г. 08:00 ч. до 14.10.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 22 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 17 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 15, от които: 7 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 5 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите има 1 пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

13.10.18
18:38

Пожар: Район ”Красна поляна”, обект: апартамент

Екипи: 5 – 01, 03 Районни служби, факултет ПАБ

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 16 кв.м. При възникналия пожар е пострадала жена на 65 г. Унищожено и повредено: мебели, домашно имущество, опушени стени – 200 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - възпламеняване на горими материали, вследствие на възникнал авариен режим на работа в електроуред в стаята.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.