• PBZN
  • PBZN

Участие в демонстрация по повод отбелязване на 5-ти декември - Международен ден на доброволеца, организиран от „Български червен кръст”, съвместно със служители от Седма РСПБЗН при СДПБЗН

SUPBZN

В следствие на възникналата ситуация, екипи от доброволци на БЧК, намиращи се в близост до базата, са активирани и изпратени да подпомогнат бедстващите. Включват се Националният екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи (НЕРБАК), Младежкият авариен екип (МАЕ) - София, Доброволният екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК)-София.

Наблюдаваха се съвместни действия по евакуиране на пострадали и бедстващи, по оказване на първа долекарска помощ, както и психосоциална подкрепа на всички засегнати.

По време на евакуацията на учениците и доброволците от учебните зали се оказва, че има хора, затиснати от паднали предмети и конструкции, както и такива, които нямат свободен изход поради възникналия пожар. Тези специализирани и кризисни случаи бяха решени с навременната и професионална намеса на екип от Седма РСПБЗН, които потушиха разрастващия се пожар и евакуираха затиснатите хора с помоща на специална техника, както и хората без изход от последния етаж на сградата, като след това грижата за тях поеха младите доброволци на БЧК.


Снимки от проведената демонстрация можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.