• PBZN
  • PBZN

Проиграване на „Аварийния план за бедствия” в „Софарма Трейдинг” АД

SUPBZN

Втора РСПБЗН извърши контрол по проиграване на „Аварийния план за бедствия”, в частите „План за действие при пожари и авария” и „План за евакуация” в „Софарма Трейдинг” АД.

На 26 октомври 2018 г. по предварителен сценарий със служителите на обекта се проведе обучение, включващо запознаване с характерните условия и причини за възникване на пожар, гасене и последиците от него. Демонстрирани бяха правилните и бързи действия при работа с пожарогасители. Последва евакуация от сградите на Терминал 1 и Терминал 2 и спасяване на пострадали.

Началото на тренировката беше дадено с включване на сирена и светлинен сигнал, след което в рамките на регламентираното време, служителите се евакуираха на посочените места в плана за евакуация при бедствия. След завършване на тренировката се извърши разбор на основните и съществени действия на служителите, с цел отстраняване на допуснатите слабости и подобряване ефективността на евакуацията.

Щатни служители, осъществяващи противопожарни дейности, демонстрираха с обектовия противопожарен автомобил гасене на пожар с лафет и работа с видовете пожарогасители.

В проведената тренировка участваха 83 служители от сградата на Терминал 1 и 55 служители от сградата на Терминал 2. Активно участие взеха новоназначени служители и тези от аварийните групи.


Снимки от проведената тренировка можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.