• PBZN
  • PBZN

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” напомня правилата за безопасно поведение в усложнена зимна обстановка

SUPBZN


През зимата метеорологичната обстановка рязко се променя …


Правила за безопасно поведение в усложнена зимна обстановка

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.