• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 11.01.2018 г. 08:00 ч. до 12.01.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 5 в отпадъци.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в авария; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

11.01.18
13:26

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: сеновал

Екипи: 2 – 02 Районна служба, Участък Нови Искър

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 80 кв.м. Унищожено и повредено: фураж, покривна конструкция – 10 кв.м., гаражна врата. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на сено, складирано под навес, при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.