• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 11.02.2019 г. 08:00 ч. до 12.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 10, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 4 в отпадъци.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.