• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 28.05.2020 г. 08:00 ч. до 29.05.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3 в отпадъци.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 2
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

28.05.20
19:03

Пожар: Район “Надежда“, обект: къща

Екипи: 3 – 02 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 30 кв.м. Предполагаема причина: възпламеняване на покривна конструкция от въздействието на мълния.


28.05.20
19:37

Пожар: Район “Младост“, обект: апартамент

Екипи: 2 – 01, 07 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: абсорбатор; опушени стени – 50 кв.м. Предполагаема причина: възпламеняване на прегрята храна от високотемпературното въздействие на котлон от готварска печка.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.