• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 19.01.2021 г. 08:00 ч. до 20.01.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 10 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 7, от които: 5 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 5
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

19.01.21
10:32

Пожар: Район “Илинден“, обект: апартамент

Екипи: 3 – 09 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: бяла и черна техника; опушени стени.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.