• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 12.09.2017 г. 08:00 ч. до 13.09.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети не са възникнали.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 6 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 7
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.