• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.06.2018 г. 08:00 ч. до 17.06.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети е възникнал 1 в отпадъци.
▪ Извършени 8 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 7 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.