• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 25.02.2021 г. 08:00 ч. до 26.02.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 6 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 5
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

25.02.21
08:44

Пожар: Район “Надежда“, обект: офис

Екипи: 1 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: опушени стени и тавани.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.