• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 18.04.2018 г. 08:00 ч. до 19.04.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 19 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 7 в отпадъци.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции като техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 17
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

18.03.18
14:09

Пожар: Район ”Средец”, обект: кафене

Екипи: 1 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 7 кв.м. Унищожено и повредено: бяла и черна техника – 4 бр. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на прегрята мазнина във фритюрник.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.