• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 06.11.2017 г. 08:00 ч. до 07.11.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 2 в отпадъци; 2 в комини.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите има 1 пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

06.11.17
13:50

Пожар: Район ”Студентски”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 07 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 2 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 27 г., който е откаран от линейката на сектор СОД в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Унищожено и повредено: кухненски шкафове, абсорбатор, опушени стени - 50 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на прегрята храна от високотемпературното въздействие на котлон от готварска печка.


07.11.17
01:26

Пожар: Район ”Искър”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - запалено горимо оборудване по автомобила от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.