• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.08.2018 г. 08:00 ч. до 10.08.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 2 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

09.08.18
15:57

Пожар: Район ”Овча купел”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 01, 06 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 3 кв.м. Унищожено и повредено: бяла и черна техника, мебели, опушени стени – 30 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на прегрята храна от високотемпературното въздействие на електрически котлон от готварска печка.


10.08.18
05:23

Пожар: Район ”Подуяне”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 05 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горимо оборудване по автомобила при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.