• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 14.10.2018 г. 08:00 ч. до 15.10.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 21 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 20 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в открити площадки (терени) в урбаниз.територии.
- Без нанесени материални щети са възникнали 18, от които: 5 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 9 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

14.10.18
23:12

Пожар: Район ”Слатина”, обект: пристройка

Екипи: 7 – 01, 02, 05, 07, 08 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 110 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 110 кв.м., сгради – 10 кв.м. разг. площ, опушени стени - 200 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими материали в пристройка от въздействието на открит огнеизточник.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.