• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 02.07.2020 г. 08:00 ч. до 03.07.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 19 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети не са възникнали.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 5 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 8 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 1 в оказване на помощ, издирване и/или спасяване; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.