• PBZN
  • PBZN

SUPBZN



Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” отбеляза Международния ден на детето – 2016 година

17 снимки

SUPBZN



Учение за реакция на звената от СД БПЗН при наводнение – април 2016 година

26 снимки

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.