• PBZN
  • PBZN

Обучение и учебна евакуация в ДГ № 32 „Българче”

SUPBZN

В столичната ДГ №32 „Българче” на 01 октомври 2019 година се проведе обучение за правилни действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации и учебна евакуация на деца от 3-та възрастова група.

Инспектор Мерилин Уршева и мл. инспектор Коля Карамихалева от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ представиха на децата презентация на тема: „Природни бедствия. Как да се предпазим от тях“.

Демонстрирани бяха части от облеклото на пожарникарят - пожарникарска каска, горна част на пожарникарска дреха, специални пожарникарски ръкавици и пожарникарски колан с осигурително въже с метална карабина.

С бързи действия и без паника, с помощта на педагозите, хванати за ръце децата бяха евакуирани извън „горящата сграда” на безопасно място в двора на детската градина. Строени и преброени от педагозите, учебната евакуация премина без проблеми и забележки. Децата имаха възможността да облекат и да се снимат с детско пожарникарско облекло.

Обучението е част от процеса за формиране у подрастващите на адекватни модели за поведение и реакция при извънредни ситуации, в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Закона за защита при бедствия.

Срещата с деца от ДГ №32 „Българче“ измина с много детски усмивки и положителни емоции.

Снимки от проведеното обучение и учебна евакуация можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.