• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 02.11.2017 г. 08:00 ч. до 03.11.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в други; 1 в промишлени обекти; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 5 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 7
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

02.11.17
10:00

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: къща

Екипи: 3 – Участък Кремиковци, Участък Нови Искър

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на горими вещи от термичното въздействие на отоплителна печка.


02.11.17
11:29

Пожар: Район ”Надежда”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: бяла техника, опушени стени – 15 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение, възникнало в захранващата инсталация на хладилник.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.