• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.01.2020 г. 08:00 ч. до 17.01.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидиран е 7 пожар.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в промишлени обекти; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

16.01.20
11:04

Пожар: Район ”Подуяне”, обект: бояджийски сервиз

Екипи: 5 – 01, 02, 05 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в цехово помещение и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил; масивни складови и спомагателни постройки – 100 кв.м. разг. площ; битови дълготрайни материални активи и промишлено оборудване. Предполагаема причина: техническа неизправност - възникнал авариен режим на работа в отоплителната инсталация на бояджийска камера.


16.01.20
22:17

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 05 Участък Нови Искър

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - запалени горими елементи в предната част на автомобила.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.