• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 12.01.2018 г. 08:00 ч. до 13.01.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 7, от които: 4 в отпадъци; 2 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите има 1 пострадал, загинали няма.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.