• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 03.04.2020 г. 08:00 ч. до 04.04.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 2 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в оказване помощ на пострадали граждани; 4 в авария.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 4
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

03.04.20
23:43

Пожар: Район ”Средец”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 15 кв.м. Унищожено и повредено: мебели, опушени стени – 50 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - Възпламеняване на двуетажно легло от разположено върху него електрическо нагревателно одеяло.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.