• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.06.2019 г. 08:00 ч. до 09.06.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 11 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 7 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 17
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

08.06.19
09:25

Пожар: Район ”Изгрев”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01, 07 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 15 кв.м. При възникналия пожар е пострадала жена на 52 г. Унищожено и повредено: бяла, черна и компютърна техника, опушени стени – 20 кв.м., дограма, кухненски мебели. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на домашни вещи от въздействието на открит огнеизточник.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.