• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.09.2017 г. 08:00 ч. до 14.09.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 21 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 16 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 14, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 9 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.