• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.08.2018 г. 08:00 ч. до 11.08.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети не са възникнали пожари.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 6 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 3 като техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.