• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 05.12.2019 г. 08:00 ч. до 06.12.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 11 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите има един загинал, пострадали няма.

Някои от последните произшествия:

05.12.19
20:52

Пожар: Район ”Надежда”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 02 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. При възникналия пожар е загинал мъж на 73 г. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими материали в обема на стаята при неустановени обстоятелства .


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.