• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.02.2020 г. 08:00 ч. до 14.02.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 6 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в авария; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 6
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

13.02.20
18:25

Пожар: Район ”Красно село”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01, 06 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 5 кв.м. При възникналия пожар е пострадала жена на 44 г. Унищожено и повредено: домашно имущество; опушени стени – 30 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими елементи от обзавеждането на апартамент при опит за разпалване на печка с дърва.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.