• PBZN
  • PBZN

Обучение на деца от ДГ №25 „Изворче“

SUPBZN

На 8 и 15 ноември 2019 г. в Детска градина №25 „Изворче” в гр. Банкя се проведоха обучения на деца от 1-ва и 2-ра група и 3-та и 4-та група за правилни действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Инспектор Мерилин Уршева и мл. инспектор Коля Карамихалева от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ представиха на децата презентация на тема: „Природни бедствия. Как да се предпазим от тях“.

И на двете срещи на децата им бяха демонстрирани части от облеклото на пожарникарят - пожарникарска каска, горна част на пожарникарска дреха, специални пожарникарски ръкавици и пожарникарски колан с осигурително въже с метална карабина. Също така, дечицата имаха възможността да облекат и да се снимат с малък детски пожарникарски костюм.

Обучението е част от процеса за формиране у подрастващите на адекватни модели за поведение и реакция при извънредни ситуации, в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Закона за защита при бедствия.

Срещите с децата от ДГ №25 „Изворче“ в гр. Банкя измина с много детски усмивки и положителни емоции.

Снимки от проведеното обучение можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.