• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец февруари 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 482 сигнала за произшествия.

От тях 349 са сигнали за пожари, 99 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 34 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима загинали и десет пострадали.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 73 бр.
2. Пожар без материални загуби - 276 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 9 бр.
4. Авария – 5 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 2 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 5 бр.
7. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 1 бр.
8. Катастрофа с транспортни средства - 5 бр.
9. Техническа помощ - 72 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 26 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 10 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 6 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 254 бр.
5. Техническа неизправност - 11 бр.
6. Нарушена технология – 1 бр.
7. Природни явления – 11 бр.
8. Умисъл – 11 бр.
9. В процес на установяване – 14 бр.
10. Други - 33 бр.
11. Строителна неизправност - 3 бр.
12. Самозапалване - 8 бр.
13. Не се изисква – 60 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 13 бр.
2. Строителство - 2 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 34 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 41 бр.
5. Търговия и ремонт - 5 бр.
6. Хотелиерство и ресторантьорство - 7 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 118 бр.
8. Образование - 1 бр.
9. Култура, спорт и развлечения - 2 бр.
10. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
11. Държавно управление - 4 бр.
12. Други дейности - 61 бр.
13. Не се изисква – 91 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 68 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 47 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 399 бр.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.