• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 20.10.2020 г. 08:00 ч. до 21.10.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 3 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3 в отпадъци.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в инцидент с опасни вещества и материали.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 5
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

20.10.20
14:19

Пожар: Район “Надежда“, обект: апартамент

Екипи: 3 – 02 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 2 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 41 г. Унищожено и повредено: дървен паркет.


20.10.20
22:56

Пожар: Район “Искър“, обект: жилищна кооперация

Екипи: 2 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в комин и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: опушени стени; напукани стени на коминно тяло.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.