• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 14.08.2019 г. 08:00 ч. до 15.08.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 29 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 17 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 16, от които: 7 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 8 в отпадъци; 1 в други;.
▪ Извършени 11 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в авария; 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 1 в оказване на помощ, издирване и/или спасяване; 1 в катастрофа с транспортни средства; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1

Помощ на други РСПБЗН – 6
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

15.08.19
01:36

Пожар: Район ”Слатина”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 05 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 6 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил – 1бр.. Предполагаема причина: умисъл - Възпламеняване на горими елементи по автомобила от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.