• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.12.2018 г. 08:00 ч. до 14.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2 в отпадъци.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в авария; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.