• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 11.08.2018 г. 08:00 ч. до 12.08.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 2 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 4 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 3 като техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

11.08.18
11:57

Пожар: Район ”Лозенец”, обект: покрив

Екипи: 2 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 20 кв.м. Предполагаема причина: Възпламеняване на покривна конструкция, вследствие на огневи работи свързани с полагането на хидроизолация.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.