• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 07.11.2017 г. 08:00 ч. до 08.11.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 2 в отпадъци.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

07.11.17
09:20

Пожар: Район ”Триадица”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01, 04 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: мебели, черна и компютърна техника. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на горими материали от високотемпературното въздействие на оставен работещ бързовар.


07.11.17
20:31

Пожар: Район ”Овча купел”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на изтекло гориво от разхерметизиран горивопровод в двигателния отсек на автомобила по време на движение.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.