• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.02.2019 г. 08:00 ч. до 14.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 6 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 2 в отпадъци; 1 в други.
▪ Не са извършени аварийно-спасителни и помощни операции.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

13.02.19
14:56

Пожар: Район ”Панчарево”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: двигателен отсек, част от купето. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на горими елементи от двигателя по време на движение, предизвикано от термичното въздействие на нагорещените му детайли.


13.02.19
15:24

Пожар: Район ”Триадица”, обект: лек автомобил

Екипи: 2 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: техническа неизправност.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.