• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 14.09.2017 г. 08:00 ч. до 15.09.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 27 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 23 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 20, от които: 5 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 12 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в битов/промишлен инцидент; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.