• PBZN
  • PBZN

Обучение на ученици от 78 СУ „Христо Смирненски“

SUPBZN

На 7, 14 и 21 ноември 2019 г. в 78 Средно училище „Христо Смирненски” в гр. Банкя се проведоха обучения на ученици от 1-ви до 7-ми клас за правилни действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Инспектор Мерилин Уршева и мл. инспектор Коля Карамихалева от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ представиха на учениците от 1-ви и 2-ри клас презентация на тема: „Природни бедствия. Как да се предпазим от тях“. На учениците от 3-ти и 4-ти клас беше представена презентация на тема: „Правила за поведение и действия при пожар“, която беше представена и на учениците от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас.

И на трите срещи на учениците им бяха демонстрирани части от облеклото на пожарникарят - пожарникарска каска, горна част на пожарникарска дреха, специални пожарникарски ръкавици и пожарникарски колан с осигурително въже с метална карабина.

Обучението е част от процеса за формиране у подрастващите на адекватни модели за поведение и реакция при извънредни ситуации, в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Закона за защита при бедствия.

Срещите с учениците от 78 Средно училище „Христо Смирненски” в гр. Банкя изминаха с много детски усмивки, любопитни въпроси и положителни емоции.

Снимки от проведеното обучение можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.