• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец март 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 834 сигнала за произшествия.

От тях 670 са сигнали за пожари, 114 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 50 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама загинали и трима пострадали.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 97 бр.
2. Пожар без материални загуби - 573 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 11 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 2 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 4 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 9 бр.
8. Техническа помощ - 84 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 22 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 3 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 8 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 557 бр.
5. Техническа неизправност - 19 бр.
6. Природни явления – 1 бр.
7. Умисъл – 12 бр.
8. В процес на установяване – 12 бр.
9. Други - 49 бр.
10. Строителна неизправност - 3 бр.
11. Огневи работи - 2 бр.
12. Самозапалване - 4 бр.
13. Детска игра - 1 бр.
14. Не се изисква – 91 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 11 бр.
2. Преработваща промишленост – 2 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 59 бр.
5. Горско стопанство – 2 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 50 бр.
7. Търговия и ремонт - 7 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 5 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 219 бр.
10. Образование - 3 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 2 бр.
12. Държавно управление - 4 бр.
13. Други дейности - 136 бр.
14. Не се изисква – 177 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 105 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 81 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 460 бр.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.