• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 18.01.2020 г. 08:00 ч. до 19.01.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 7 в отпадъци; 3 в комини.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 21
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.