• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.12.2018 г. 08:00 ч. до 09.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 7, от които: 4 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5 в отпадъци.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите има един загинал, пострадали няма.

Някои от последните произшествия:

08.12.18
18:18

Пожар: Район ”Люлин”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 09 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 2 кв.м. При възникналия пожар е загинала жена на 67 г. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени – 10 кв.м. Предполагаема причина: умисъл - запалени горими вещи в апартамента от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.