• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 20.04.2018 г. 08:00 ч. до 21.04.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в други; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция като техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

20.04.18
10:04

Пожар: Район ”Красно село”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил – 1 бр. Предполагаема причина: късо съединение - възникнал авариен режим на работа в елементи от ел. инсталацията в двигателния отсек на автомобила по време на движение.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.