• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 15.09.2017 г. 08:00 ч. до 16.09.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 21 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 16 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 8 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.