• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 07.12.2019 г. 08:00 ч. до 08.12.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 3 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 2 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

07.12.19
11:00

Пожар: Район ”Възраждане”, обект: къща

Екипи: 4 – 01 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 60 кв.м.; домашно имущество на пет домакинства. Предполагаема причина: късо съединение - възникнал авариен режим на работа във вътрешно климатично тяло.


07.12.19
14:51

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: къща

Екипи: 2 – 02 Районна служба, Участък Нови Искър

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 80 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 80 кв.м.; домашно имущество. Предполагаема причина: късо съединение - възникнал авариен режим на работа в част от електрическата инсталация на втория етаж на къщата.


07.12.19
16:40

Пожар: Район ”Студентски”, обект: жилищен блок

Екипи: 2 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 60 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество на две домакинства. Предполагаема причина: късо съединение - възникнал авариен режим на работа в електрически разклонител.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.