• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 05.04.2020 г. 08:00 ч. до 06.04.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 5 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 5 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в други; 1 в промишлени обекти; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2 в други.
▪ Не са извършени аварийно-спасителни и помощни операции
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма

При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.