• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 14.04.2019 г. 08:00 ч. до 15.04.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 13 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 5 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в оказване помощ на пострадали граждани.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

14.04.19
23:15

Пожар: Район ”Кремиковци”, обект: къща

Екипи: 2– Участък Кремиковци, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 12 кв.м. При възникналия пожар е пострадала жена на 72 г. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени – 10 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на текстилни материали от въздействието на попаднала в обема им незагасена тлееща цигара.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.