• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 05.07.2020 г. 08:00 ч. до 06.07.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2 в отпадъци.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 7
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

05.07.20
17:45

Пожар: Район “Витоша“, обект: къща

Екипи: 2 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: мебели; бяла, черна и компютърна техника; домашно имущество; опушени стени; ПВЦ дограма.


05.07.20
19:56

Пожар: Район “Банкя“, обект: барака

Екипи: 2 – 09 Районна служба, Участък Банкя

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 60 кв.м. Унищожено и повредено: барака; лек автомобил.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.