• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 14.12.2018 г. 08:00 ч. до 15.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 22 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 10, от които: 6 в отпадъци; 4 в други.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 1 в катастрофа с транспортни средства; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.