• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.06.2019 г. 08:00 ч. до 11.06.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 3 в отпадъци.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в катастрофа с транспортни средства; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

10.06.19
19:35

Пожар: Район ”Овча купел”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01, 06 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 10 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 63 г. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени – 100 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими материали в стая от източник с открито пламъчно горене.


11.06.19
03:30

Пожар: Район ”Сердика”, обект: къща

Екипи: 3 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция - 50 кв.м. Предполагаема причина: в процес на установяване.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.