• PBZN
  • PBZN

Правила за безопасност през отоплителния сезон

SUPBZN

Поради зачестилите инциденти в обекти за отдих и туризъм и в жилищни сгради, в които се използват отоплителни уреди, Ви обръщаме внимание за спазване на необходимите правила при тяхната експлоатация.

Правила за безопасност през отоплителния сезон

Copyright ©2011-2015 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.