• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 12.09.2019 г. 08:00 ч. до 13.09.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 26 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 18 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 14, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 9 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 8 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в оказване помощ на пострадали граждани; 6 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите има двама пострадали, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

13.09.19
01:23

Пожар: Район ”Овча купел”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01, 06 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 5 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 54 г., който е транспортиран от линейка на ПБЗН до Спешен център – Пирогов. Унищожено и повредено: домакински вещи; опушени стени – 80 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на домашни вещи от въздействието на открит огнеизточник.


13.09.19
03:11

Пожар: Район ”Връбница”, обект: жилищна кооперация

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стълбищна клетка и е обхванало площ от 5 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 53 г. Унищожено и повредено: прозорци на стълбищната клетка; опушени стени – 20 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на отпадъци на стълбищна площадка от въздействието на открит огнеизточник.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.