• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 22.10.2020 г. 08:00 ч. до 23.10.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 7 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 2 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

22.10.20
16:06

Пожар: Район “Кремиковци“, обект: къща

Екипи: 5 – 01, 05 Районни служби, Участък Кремиковци

Детайли: Горенето се е развило в мазе, като пожарът се е разпространил и върху покрива и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: оборудване; покривна конструкция.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.