• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 15.01.2018 г. 08:00 ч. до 16.01.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 8, от които: 5 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 1 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 18
При пожарите има 1 пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

15.01.18
13:52

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: къща

Екипи: 4 – 02 Районна служба, Участък Нови Искър, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 84 г. Унищожено и повредено: сгради – 30 кв.м.разг. площ, мебели и домашни вещи, дограма, изолация -10 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на домашни вещи от въздействието на отоплителна печка на твърдо гориво.


16.01.18
04:40

Пожар: Район ”Витоша”, обект: къща

Екипи: 3 – 06, 09 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 100 кв.м. При пристигане на екипите се наложи евакуация на жена от 2 етаж на къщата, която беше прегледана на място от екип от ЦСМП. Унищожено и повредено: домашно имущество, покривна конструкция - 100 кв.м., опушени стени – 200 кв.м. Предполагаема причина: строителна неизправност - възпламеняване на покривна конструкция от термичното въздействие на коминно тяло.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.