• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 23.01.2021 г. 08:00 ч. до 24.01.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 22 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 19 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 17, от които: 15 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 6
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.