• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 15.10.2018 г. 08:00 ч. до 16.10.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 22 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 20 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 16, от които: 10 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 5 в отпадъци.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в инцидент с опасни вещества и материали.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

15.10.18
11:53

Пожар: Район ”Люлин”, обект: къща

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 5 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - възникнал авариен режим на работа в част от електрическата инсталация на къщата.


16.10.18
05:13

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – Участък Нови Искър

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 6 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от оборудването на автомобила от открит огнеизточник при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.