• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 05.11.2017 г. 08:00 ч. до 06.11.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 10, от които: 8 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в авария; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

05.11.17
19:14

Пожар: Район ”Искър”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: част от купето на автомобила. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на горими елементи от автомобила от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.