• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.08.2018 г. 08:00 ч. до 14.08.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4 в отпадъци.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция като техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

14.08.18
00:15

Пожар: Район ”Триадица”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 8 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - Възпламеняване на горими елементи по автомобила от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.