• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 15.12.2018 г. 08:00 ч. до 16.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 1 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите има един загинал, пострадали няма.

Някои от последните произшествия:

15.12.18
10:29

Пожар: Район ”Витоша”, обект: къща

Екипи: 3 – 01, 06 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими материали в обема на стаята от източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.