• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 06.07.2020 г. 08:00 ч. до 07.07.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 90 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 6, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 3 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 1 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 80 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 5
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

06.07.20
15:57

Пожар: Район “Възраждане“, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 03 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 3 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил.


06.07.20
16:25

Пожар: Район “Витоша“, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 3 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.