• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 15.04.2019 г. 08:00 ч. до 16.04.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 2 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети е възникнал 1 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

15.04.19
15:59

Пожар: Район ”Подуяне”, обект: апартамент

Екипи: 3– 01, 05 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени – 30 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на дрехи от въздействието на пламъка на горящо кандило, оставено върху дървена маса.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.