• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 01.03.2021 г. 08:00 ч. до 02.03.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 15 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 13, от които: 3 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 7 в отпадъци; 2 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 3
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.