• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.08.2019 г. 08:00 ч. до 17.08.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 23 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 12, от които: 5 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 5 в отпадъци; 2 в други;.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в катастрофа с транспортни средства; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

16.08.19
17:42

Пожар: Район ”Банкя”, обект: комбайн

Екипи: 3 – 02, 09 Районни служби, Участък ПБЗН Банкя

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 2800 кв.м. Унищожено и повредено: зърно – 3 тона; комбайн – 1 бр; лесонепригодни площи – 20 дка. Предполагаема причина: техническа неизправност - Възникнал авариен режим на работа в елементи от електрическата инсталация на комбайна по време на движение.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.