• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 06.04.2020 г. 08:00 ч. до 07.04.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 11 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети не са възникнали.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 4 в отпадъци; 2 в комини; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.