• PBZN
  • PBZN

Към потребителите на административни услуги:

Молим Ви, избягвайте посещение на място в деловодствата на СДПБЗН и РСПБЗН
за времето на обявеното от Народното събрание

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ!

Искания, заявления, жалби, запитвания и др. можете да подавате по електронен път на посочените e-mail адреси, а въпросите си да поставите на следните телефони:
За СДПБЗН – fire-sdpbzn@mvr.bg, тел. 02/98 23 290 и 02/982 48 42

За Първа РСПБЗН (райони Средец и Оборище) – fire-s01-sofia@mvr.bg, тел. 02/ 982 18 71

За Втора РСПБЗН (райони Надежда, Сердика и Нови Искър) - fire-s02-sofia@mvr.bg, тел. 02/ 982 52 31

За Трета РСПБЗН (райони Възраждане, Илинден и Красна поляна) - fire-s03-sofia@mvr.bg, тел. 02/ 982 36 05

За Четвърта РСПБЗН (райони Лозенец и Триадица) - fire-s04-sofia@mvr.bg, тел. 02/ 982 52 45

За Пета РСПБЗН (райони Подуяне и Слатина) - fire-s05-sofia@mvr.bg, тел. 02/ 982 52 26

За Шеста РСПБЗН (райони Витоша, Овча купел и Красно село) - fire-s06-sofia@mvr.bg, тел. 02/ 982 17 95

За Седма РСПБЗН (райони Студентски, Младост, Изгрев и Панчарево) - fire-s07-sofia@mvr.bg, тел. 02/ 982 52 49

За Осма РСПБЗН (райони Искър и Кремиковци) - fire-s08-sofia@mvr.bg, тел. 02/ 982 52 51

За Девета РСПБЗН (райони Люлин, Връбница и Банкя) - fire-s09-sofia@mvr.bg, тел. 02/ 824 22 22

Образците – искания за административни услуги можете да изтеглите от секция „Административни услуги“/“Издаване на документи“
Разумното Ви поведение може да спаси човешки живот!

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.