• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.01.2018 г. 08:00 ч. до 17.01.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 3 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

17.01.18
03:33

Пожар: Район ”Искър”, обект: жилищен блок

Екипи: 2 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стълбищна клетка и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: опушени стени – 1000 кв.м. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на натрупани горими материали в стълбищна клетка от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.