• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 20.07.2019 г. 08:00 ч. до 21.07.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 15 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 7 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.