• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.10.2018 г. 08:00 ч. до 17.10.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 23 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 19 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 15, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 8 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с източници на йонизиращи лъчения; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

17.10.18
05:26

Пожар: Район ”Младост”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими материали върху легло от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.