• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 19.06.2018 г. 08:00 ч. до 20.06.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 33 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в промишлени обекти; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 1 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 25 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

19.06.18
14:55

Пожар: Район ”Средец”, обект: барака

Екипи: 2 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: опушени стени – 50 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение, възникнало в електрическо табло.


19.06.18
22:50

Пожар: Район ”Надежда”, обект: маслена сушилня

Екипи: 6 – 01, 02, 09 Районни служби, факултет ПАБ

Детайли: Горенето се е развило в цехово помещение и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: техническо оборудване, вентилационна система. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на прегрято минерално масло в работеща маслена сушилня.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.