• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 20.02.2018 г. 08:00 ч. до 21.02.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 13 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 8 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в катастрофа с транспортни средства.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

20.02.18
15:41

Пожар: Район ”Връбница”, обект: къща

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 30 кв.м., домашно имущество. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на горими материали при опит за запалване на печка на твърдо гориво с нафта.


20.02.18
23:50

Пожар: Район ”Люлин”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от автомобила от източник с открито пламъчно горене при неизяснени обстоятелства.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.