• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 02.03.2021 г. 08:00 ч. до 03.03.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в други; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 4 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 1
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

03.03.21
00:01

Пожар: Район “Връбница“, обект: барака

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 40 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 18 г. Унищожено и повредено: барака; фураж; животни.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.