• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.08.2019 г. 08:00 ч. до 18.08.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 12, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 5 в отпадъци; 1 в комини; 3 в други;.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции като техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма

Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.