• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 23.04.2018 г. 08:00 ч. до 24.04.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 9 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 3 в катастрофа с транспортни средства; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 20
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.