• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.10.2019 г. 08:00 ч. до 14.10.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 10, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 3 в отпадъци; 4 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

14.10.19
01:03

Пожар: Район ”Люлин”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на горими елементи по автомобила от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


14.10.19
01:57

Пожар: Район ”Подуяне”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 05 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в резервоар и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: в процес на установяване.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.