• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.12.2018 г. 08:00 ч. до 17.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2 в отпадъци.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 5
Дежурства с пожарна техника – 17
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

16.12.18
20:17

Пожар: Район ”Кремиковци”, обект: апартамент

Екипи: 4 – 05 Районна служба, Участък Кремиковци, сектор СОД, факултет ПАБ

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на горими материали в близост до печка на твърдо гориво.


17.12.18
06:51

Пожар: Район ”Панчарево”, обект: спортно-развлекателен комплекс

Екипи: 2 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: бяла, черна и компютърна техника, опушени стени – 100 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.