• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.09.2017 г. 08:00 ч. до 18.09.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 20 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 16 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 14, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 9 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

18.09.17
05:51

Пожар: Район ”Изгрев”, обект: заведение

Екипи: 2 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: мебели, маси и столове. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими материали в заведението при неустановени обстоятелства.


18.09.17
02:10

Пожар: Район ”Люлин”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - запалени горимо оборудване на автомобила от въздействието на открит огнеизточник.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.