• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 21.01.2020 г. 08:00 ч. до 22.01.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 20 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 10, от които: 9 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

22.01.20
03:21

Пожар: Район ”Връбница”, обект: къща

Екипи: 3 – 09 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в комин и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: част от дървена подова конструкция. Предполагаема причина: строителна неизправност - възпламеняване на дървена конструкция в къщата от високотемпературното въздействие на комин, обслужващ камина.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.