• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 03.12.2019 г. 08:00 ч. до 04.12.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 3 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2, от които: 1 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

04.12.19
07:00

Пожар: Район ”Триадица”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 15 кв.м. Унищожено и повредено: леки автомобили - 2 бр. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на изтекло гориво от горивопроводната система на автомобила при опит за стартиране на двигателя. При последвалия взрив и развитие на пожара са засегнати фасада и дограма на жилищен блок и съседно паркирани леки автомобили.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.