• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 14.10.2019 г. 08:00 ч. до 15.10.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 13 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в стърнища; 9 в отпадъци.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

14.10.19
11:37

Пожар: Район ”Възраждане”, обект: мазе

Екипи: 1 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в мазе и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: дограма; опушени стени – 2 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими материали от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


15.10.19
01:27

Пожар: Район ”Искър”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на горими елементи от оборудването на автомобила вследствие на предварително разлята и запалена горима течност.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.