• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.02.2019 г. 08:00 ч. до 17.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 26 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 17 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 14, от които: 3 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 6 в отпадъци; 2 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 6
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите има петима пострадали, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

16.02.19
11:43

Пожар: Район ”Красно село”, обект: апартамент

Екипи: 6 – 01, 03, 04, 06 Районни служби, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. При възникналия пожар са пострадали две жени на 41 г. и на 82 г., както и две деца на по 12 г. Унищожено и повредено: домашни вещи, мебели, опушени стени – 200 кв.м. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими материали в обема на стая от искроотделяща свещ.


16.02.19
18:18

Пожар: Район ”Оборище”, обект: апартамент

Екипи: 1 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 2 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 38 г. Унищожено и повредено: мебели, домашни вещи. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на леснозапалима течност при извършване на ремонтни дейности.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.