• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 24.10.2020 г. 08:00 ч. до 25.10.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 5 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 2 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършени 9 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в авария; 1 в битов/промишлен инцидент; 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 2 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 4
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.