• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 21.04.2019 г. 08:00 ч. до 22.04.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 15 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 10, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 4 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

21.04.19
13:34

Пожар: Район ”Лозенец”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 04 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: мебели, черна и компютърна техник, опушени стени – 250 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - възникнал авариен режим на работа в елементи от електрическата инсталация на телевизор.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.