• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.01.2018 г. 08:00 ч. до 18.01.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 19 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в спомагат, временни или паянтови постройки.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 2 в отпадъци; 2 в комини; 2 в други.
▪ Извършени 12 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в катастрофа с транспортни средства; 10 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

17.01.18
16:36

Пожар: Район ”Красно село”, обект: бараки

Екипи: 3 – 04, 06 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 25 кв.м. Унищожено и повредено: окачен таван, електрическа инсталация, опушени стени – 60 кв.м., инструменти. Предполагаема причина: късо съединение - възникнал авариен режим на работа в електрическата инсталация на постройката.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.