• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 19.09.2017 г. 08:00 ч. до 20.09.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 13 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 5 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

19.09.17
20:56

Пожар: Район ”Витоша”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 04, 07 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество, бяла, черна и компютърна техника, входна врата, опушени стени – 50 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - авариен режим на работа на кухненски абсорбатор.


19.09.17
23:36

Пожар: Район ”Сердика”, обект: фургон

Екипи: 1 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в помещение за охрана и е обхванало площ от 9 кв.м. Унищожено и повредено: фургон. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими вещи във фургон при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.