• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 14.09.2019 г. 08:00 ч. до 15.09.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 7 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 4 в отпадъци.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.