• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 19.11.2017 г. 08:00 ч. до 20.11.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 1 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в битов/промишлен инцидент; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

19.11.17
17:39

Пожар: Район ”Сердика”, обект: изоставена постройка

Екипи: 4 – 01 Районна служба, факултет ПАБ

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 70 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - запалени отпадъци в изоставената сграда от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.