• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 24.04.2018 г. 08:00 ч. до 25.04.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 23 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 16 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 10, от които: 3 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в други; 6 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6 в отпадъци.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 18
При пожарите има двама пострадали, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

24.04.18
16:30

Пожар: Район ”Подуяне”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 01, 05 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в коридор и е обхванало площ от 4 кв.м. При възникналия пожар е пострадал един човек. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени – 20 кв.м. Предполагаема причина: в процес на установяване.


25.04.18
01:15

Пожар: Район ”Красна поляна”, обект: къща

Екипи: 3 – 03 Районна служба, Факултет ПБЗН

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 100 кв.м. При възникналия пожар е пострадал един човек. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 50 кв.м., мебели. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.