• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.07.2020 г. 08:00 ч. до 09.07.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 55 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 13 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 6 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 39 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в авария; 36 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 5
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

08.07.20
11:54

Пожар: Район “Нови Искър“, обект: къща

Екипи: 3 – 01 Районна служба, Участък Кремиковци

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция.


08.07.20
15:52

Пожар: Район “Възраждане“, обект: апартамент

Екипи: 2 – 03 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 2 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 90 г. Унищожено и повредено: опушени стени.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.