• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 21.02.2018 г. 08:00 ч. до 22.02.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 5 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

22.02.18
02:02

Пожар: Район ”Студентски”, обект: заведение

Екипи: 1 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило във входна врата и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: входна врата. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на разлята горима течност пред входната врата на заведението.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.