• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.04.2020 г. 08:00 ч. до 09.04.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в други; 1 в промишлени обекти; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 3 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 5
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

08.04.20
16:49

Пожар: Район ”Надежда”, обект: тапицерски цех

Екипи: 5 – 01, 02, 09 Районни служби, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в цехово помещение и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: мебели; компресор; шевни машини; компютърна техника; опушени стени – 300 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на готова продукция (мека мебел) от източник с открито пламъчно горене.


09.04.20
01:40

Пожар: Район ”Възраждане”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 03 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. При възникналия пожар са засегнати също така остъклението на апартамент, както и входната врата на жилищна сграда. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на разлята ГТ/ЛЗТ върху предна и задна десни части на купето от източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.