• PBZN
  • PBZN

XVI-то Национално състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” се проведе в парк „Артилерийски” - Стара Загора

SUPBZN

От 15 до 17 октомври 2018 година в Стара Загора се проведе Националния етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

Организатор на традиционната спортна проява е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Мероприятието е включено в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година на Министерството на образованието и науката.

В оспорваната надпревара взеха участие 28 отбора от цялата страна, класирани на първо място в областния етап на състезанието. Столицата беше представена от отбора на 38 ОУ „Васил Априлов” .

Дейностите по състезанието бяха заложени в официална програма за провеждане на XVI-то Национално състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Първият етап - индивидуален тест от 30 въпроса, свързани с изучавания материал за природните бедствия, правилата за поведение при пожар, промишлените аварии, оказване на първа медицинска помощ, се проведе на 15 октомври 2018 г.

Вторият етап стартира на 16 октомври, в 9:30 часа в парк „Артилерийски” - Стара Загора. Практическата проверка на знанията на състезателите премина през четири учебни центъра: „Защита при бедствия”, „Защита при промишлени аварии”, „Пожарна безопасност” и „Първа помощ”.

Крайното класиране на отборите беше извършено от сборната оценка на теоретичната и практическата част на състезанието. Столичният отбор завърши на 24 място с 247 точки.

На първо място се класира отбора на РДПБЗН-Бургас, на второ място отбора на РДПБЗН-Кърджали и на трето място отбора на РСПБЗН-Ямбол.

На всички отбори бяха раздадени грамоти и предметни награди.


Снимки от състезанието можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.