• PBZN
  • PBZN

Превантивни мерки за намаляване на пожарите по време на летния пожароопасен сезон

SUPBZN

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” призовава гражданите, туристите и гостите на столицата за особено внимание и стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност в сухите и горещи летни дни. Всяка небрежност може да причини възникването на стихийни и трудни за овладяване пожари.

Високите дневни температури и преобладаващия в много случаи вятър създават предпоставка за бързото разпространение на огъня в междублоковите пространства и горските масиви. За кратко време могат да бъдат нанесени големи щети на паркирани автомобили в близост до обществени и жилищни сгради, да бъдат опожарени много декари гори, посеви и техника.

Непрекъснатото урбанизиране и динамика на развитие на София подлагат на изпитание огнеборците и спасителите от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

За да опазим зеленината на нашата столица, домовете, парковете и горските масиви през летния пожароопасен сезон, трябва стриктно да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност.

Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

Не оставяйте малки деца сами в къщи без наблюдение! Децата не осъзнават опасността от огъня. За тях игрите с огън са забавни и интересни.

Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата!

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански постройки, вилни и жилищни сгради, горски масиви.

Огън в гората се пали само на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди това трябва да сте уверени, че разполагате с достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при появата на вятър и при напускане на мястото.

Паленето на огън при ветровито време е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки в полето или гористите местности - дефектите по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви.

При първите признаци на пожар в дома, в двора, в полето или в гората, подайте незабавно съобщение на телефон 112!

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар?

Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) оценете обстановката - ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

При бързо усложняваща се обстановка трябва да потърсите безопасен път за напускане на района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, подайте съобщение на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване - от вашето бързо и точно съобщение зависи техният живот.

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината.

При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха.

Оказвайте помощ и съдействие на доброволците и гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората от района на пожара.

Как трябва да действаме при пожар в сграда?

При пожар в сграда незабавно позвънете на тел 112!

Съобщете на съседите за възникналия пожар.

Изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците.

Локален пожар в сграда може да се гаси с вода. С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта.

.

Напуснете сградата като използвате стълбището /ако все още не е силно задимено/, външни стабилни стълби и др. Не използвайте асансьорите.

При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се приведени.

Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха.

Ако е невъзможно да излезе от сградата, изкачете се на покривната площадка.

Ако останете в апартамента, най-добре е да влезе в банята. Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода. Опитайте да сигнализирате за местонахождението си.

След пребиваване в район на пожар трябва да преминете през медицински преглед.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.