• PBZN
  • PBZN

ВЕСЕЛИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

SUPBZN

Традиционно в навечерието на Коледните и новогодишните празници зачестява употребата на различни видове пироизделия и бенгалски огън. Те създават настроение и са неотменна част от празничната атмосфера. Употребата на същите, обаче винаги е съпътствано с известна доза риск и опасност от нараняване и пожари.

За да протекат празниците весело и без инциденти, прочетете тези редове – това няма да ви отнеме много време, а може да ви бъде полезно.

Всяка година по време на празниците се случват многобройни запалвания и пожари. ВНИМАНИЕ – ако още в самото му начало пожарът не може да бъде загасен, веднага напуснете опасното помещение. Затворете вратите и съобщете за пожара на телефон 112 или 160! и изчакайте пожарните екипи на безопасно място. Погрижете се да уведомите своите съседи и не предприемайте излишен риск в опит да загасите развилият се пожар.

ЕТО И НЯКОИ ПРАВИЛА, ЗА ДА НЕ СЕ СТИГА ДО ПОЖАР:

КОЛЕДНОТО ДРЪВЧЕ (НОВОГОДИШНАТА ЕЛХА)

- Поставете елхата стабилно и я подсигурете против преобръщане.
- Изберете внимателно мястото й – да има достатъчно разстояние до други горими предмети, напр. завеси, килими, мебели.
- Електрическите лампички на гирлянди и мрежи са безопасни, само когато са стандартни и изправни, както и самата инсталация, която ги захранва от ел.мрежа.
- Избягвайте разполагането на горящи свещи или използването на бенгалски огън в близост до коледното дърво.

СВЕЩИТЕ НА КОЛЕДНИТЕ ВЕНЧЕТА И НА ПРОЗОРЕЧНИТЕ УКРАСИ

- Не оставяйте сами малки деца, при Горящите свещи, дори и само за минута!
Също така уверете се, че в помещението не са останали и домашни любимци.
- Особено внимание да се обърне на близостта на пердета и завеси до свещите!
- Да се поставят върху негорими подложки - стъклени, метални, а най-добре порцеланови подложки.
- Наблюдавайте и не оставяйте без надзор горящите свещи. Почти винаги коледните украси тип „Свещници“ са направени от пластмаса и други горими материали. Със стопяването на свещта пламъка се доближава до пластмасата и може да предизвика пожар, ако същата е оставена без надзор.

БЕНГАЛСКИ ОГЪН, ФОЙЕРВЕРКИ И ПИРАТКИ

Всяка Новогодишна нощ, след празничната еуфория, се налага пожарникарите да се отзовават на десетки спешни повиквания – най-често горящи вещи по балконите на жилищните блокове. Проблемът става още по-тежък, когато стопаните не са в къщи, а празнуват някъде на друго място. Тогава пожарът се установява твърде късно.
Възпламеняването на бомбички, пиратки и фойерверки не е съвсем безопасно развлечение. Когато при възпламеняване се задържат в ръка или близо до лицето и косата, когато се употребяват в закрити помещения, могат да предизвикат локални изгаряния и травми.
Често се налага намесата при изгаряния, наранявания при пожари, възникнали от небрежното използване на бенгалски огън, фойерверки и пиратки. Новогодишната нощ, с празничните илюминации и гърмежи, може да бъде сигурно и безопасно удоволствие, ако се спазват някои съвети. Затова столичните пожарникари Ви съветват:
- Пиротехническите изделия /Римски, свещи, пиробатерии, пиратки, ракети, огнени фонтани и др./ са предназначени за употреба само НА ОТКРИТО, всяка употреба в закрити помещения, крие риск от пожар или нараняване.
- Никога не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени, или метални контейнери. Особено опасна е практиката да се възпламеняват пиратки след като се поставят в бутилка или друг съд. Детонацията в тясното пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да причинят сериозни наранявания не само на ползващия пиротехническото изделия, но и на случайно преминаващи хора.
- Ракети да се изстрелват само от подходящи свободни места или улици, вертикално нагоре, а не косо от балкон!
- Фойерверките да се съхраняват отделно от кибрити и запалки и на безопасно (скришно) място от децата.
- Преди употреба задължително се запознайте се с всички упътвания и предупреждения на всеки етикет.
- Използвайте подходящи средства за запалване на фойерверките - кибрит, специални драскала за пиратки или специални електрозапалки, които ще Ви позволят да бъдете на достатъчно безопасно разстояние. Ако е необходимо използвайте джобно фенерче, за да можете да различите фитила в тъмното.
- Съобразете разполагането на различните фойерверки, (част от изделията развиват висока температура и разполагането им в близост до горими материали, може да предизвика пожар).
- Съблюдавайте ракетите да нямат препятствия по траекторията си!!!
- След запалването на фойерверка, бързо се отдалечете.
- Не използвайте САМОДЕЛНО направени фойерверки!
- Ако закупеният от вас продукт не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 5 минути, след което го залейте с вода. Когато използвате фойерверки, постарайте се да разполагате с вода или пожарогасител, които могат да Ви бъдат полезни при евентуално възникнал пожар. Никога не се опитвайте да запалите повторно невъзпламенило се пиротехническо изделие.
- Внимавайте с фойерверките, когато духа силен вятър. Зарята може да се разпространи в посока на набюдаващите.
- Никога не пушете, когато носите пиротехническо изделие със себе си.
- Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверки към хора или предмети.
- Купувайте фойерверки от лицензирани магазини. Стоките-ментета и самоделките са много опасни – не са редки случаите на непредсказуемо експлодиране и последващи фатални поражения.
- Подхождайте с респект към фойерверките, защото използвани по неподходящ начин, те се превръщат в опасност.

ЗА ДА НЕ ПОМРАЧИМ ПРАЗНИЦИТЕ, НЕКА БЪДЕМ ВНИМАТЕЛНИ И ПРЕДПАЗЛИВИ!!!

ЖЕЛАЕМ ВЕСЕЛИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!!!


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.