• PBZN
  • PBZN

ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

SUPBZN

П Р О Г Р А М А по повод честване на 05.12.2013 г. „Международен ден на доброволеца”

За отбелязване на 05.12.2013 г. – „Международния ден на доброволеца” и с цел популяризиране ролята на доброволното движение сред хората и активизиране на процесите на създаването и развитието на доброволните формирования в обществото СУПБЗН съвместно със Столична община организира и планира следните мероприятия:

1. На 05.12.2013г. в СУПБЗН и Столична община /СО/ ще се организира „Ден на отворените врати” и приемни и открити телефони за желаещи да се запознаят с дейността на доброволното формирование към СО, обучението на доброволците и тяхното участие при ликвидиране на пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

     Открити телефонни линии за времето от 10:00 ч. до 14:00 ч.:
     За СУПБЗН – гр.тел. 02/9827285
     За СО - гр.тел. 02/9377483

2. На 05.12.2013г. от 10:00 часа в база Панчарево на СО се организира кръгла маса с партньорски структури и доброволното формирование към СО. Участие ще вземат представители на СУПБЗН, като ще бъде инициирана идеята за създаване на Асоциация на доброволните формирования от цялата страна. Поканите до участниците в кръглата маса ще се изготвят и изпратят от СО.

3. На 04.12.2013г. в р-н Нови Искър от 09:30 ч. ще се организират демонстрации с пожарна и спасителна техника на оживени места съвместно с кмета на района и с представители на доброволното формирование. В демонстрациите ще участва специализирана техника осигурена от УПБЗН Нови Искър и 02 РСПБЗН.

4. На 05.12.2013г. ще се организират демонстрации с пожарна и спасителна техника съвместно с доброволно формирование към кметството на с. Бистрица на площада в селото при гасене на пожар в начална фаза с носими пожарогасители.

5. По време на демонстрациите в район Нови Искър и с. Бистрица ще присъстват деца участвали в състезанията МПО и Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации, на които ще бъдат предоставени информационни материали с тематична насоченост, които ще раздадат на място.

Участие в мероприятията ще вземат и участници в гасаческите групи в населените места.

В с. Бистрица се предвижда прожекция на видеоматериал, популяризиращ доброволчеството.

6. Участие като партньори по покана на БЧК в НУЦ с. Лозен в ситуация на бедствия и оказване на Първа долекарска помощ от доброволци.


Снимки от събитието можете да разгледате в Галерия – Празници

Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.