• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец април 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 515 сигнала за произшествия.

От тях 377 са сигнали за пожари, 113 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 25 за лъжливи повиквания.

При пожарите има четирима пострадали, няма загинали.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 66 бр.
2. Пожар без материални загуби - 311 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 7 бр.
4. Авария – 6 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 4 бр.
6. Катастрофа с транспортни средства - 11 бр.
7. Техническа помощ - 85 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 19 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 6 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 14 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 288 бр.
5. Техническа неизправност - 26 бр.
6. Нарушена технология – 2 бр.
7. Природни явления – 15 бр.
8. Умисъл – 9 бр.
9. В процес на установяване – 8 бр.
10. Други - 39 бр.
11. Строителна неизправност - 1 бр.
12. Самозапалване - 2 бр.
13. Детска игра - 1 бр.
14. Не се изисква – 60 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 9 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 2 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 27 бр.
5. Горско стопанство – 2 бр.
6. Транспорт, складиране и пощи – 47 бр.
7. Търговия и ремонт - 4 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 10 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 125 бр.
10. Образование - 5 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 3 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
13. Държавно управление - 2 бр.
14. Други дейности - 70 бр.
15. Не се изисква – 100 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 82 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 36 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 460 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.