• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец май 2018 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 348 сигнала за произшествия.

От тях 235 са сигнали за пожари, 95 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 18 за лъжливи повиквания.

Има 2-ма пострадали, загинали няма.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 70 бр.
2. Пожар без материални загуби - 165 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 5 бр.
4. Авария – 5 бр.
5. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване - 2 бр.
6. Катастрофа с транспортни средства - 9 бр.
7. Техническа помощ - 74 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 19 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 14 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 147 бр.
4. Техническа неизправност - 15 бр.
5. Природни явления – 5 бр.
6. Умисъл – 13 бр.
7. В процес на установяване – 13 бр.
8. Други - 35 бр.
9. Огневи работи - 2 бр.
10. Самозапалване - 1 бр.
11. Детска игра - 1 бр.
12. Не се изисква – 65 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 7 бр.
2. Селско и рибно стопанство - 2 бр.
3. Горско стопанство – 1 бр.
4. Транспорт, складиране и пощи – 48 бр.
5. Търговия и ремонт - 8 бр.
6. Хотелиерство и ресторантьорство - 2 бр.
7. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 86 бр.
8. Образование - 3 бр.
9. Държавно управление - 6 бр.
10. Други дейности - 36 бр.
11. Не се изисква – 71 бр.
12. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 59 бр.
13. Административни и спомагателни дейности - 1 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 24 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 418 бр.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.