• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.10.2020 г. 08:00 ч. до 14.10.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 3 пожара.
- С преки материални щети не са възникнали.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 2 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.