• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 23.05.2020 г. 08:00 ч. до 24.05.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 4
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.