• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 03.09.2019 г. 08:00 ч. до 04.09.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 29 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 20 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 15, от които: 10 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 3 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 5
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

03.09.19
16:57

Пожар: Район ”Надежда”, обект: необитаема постройка

Екипи: 2 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 90 кв.м. Предполагаема причина: детска игра - възпламеняване на горими материали от необитаема постройка от източник с открито пламъчно горене.


03.09.19
23:22

Пожар: Район ”Сердика”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от оборудването на автомобила от източник с открито пламъчно горене.


04.09.19
05:38

Пожар: Район ”Искър”, обект: леки автомобили

Екипи: 2 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в автомобили и е обхванало площ от 15 кв.м. Унищожено и повредено: леки автомобили – 3 бр. Предполагаема причина: в процес на установяване.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.