• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 11.01.2020 г. 08:00 ч. до 12.01.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 10 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 3 в отпадъци; 2 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в битов/промишлен инцидент; 1 в катастрофа с транспортни средства; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 19
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.