• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 31.10.2019 г. 08:00 ч. до 01.11.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 20 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 6, от които: 3 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 5 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в битов/промишлен инцидент; 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

31.10.19
19:16

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: къща

Екипи: 3 – 02 Районна служба, Участък Нови Искър

Детайли: Горенето се е развило в гаражно помещение и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: котел на въглища; опушени стени – 50 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на струпани горими материали от високотемпературното въздействие на котел.


01.11.19
01:55

Пожар: Район ”Младост”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 6 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил; при пожара е засегнат и съседно паркиран лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на горими елементи от оборудването на автомобила от предварително разлята и запалена горима течност.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.