• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 06.10.2018 г. 08:00 ч. до 07.10.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 24 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 16 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 14, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 9 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в авария; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.