• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 05.02.2019 г. 08:00 ч. до 06.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 24 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 17 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 12, от които: 7 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

06.02.19
01:11

Пожар: Район ”Витоша”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 3 кв.м. Унищожено и повредено: предната половина на автомобила. Предполагаема причина: умисъл - запалени горими елементи от автомобила.


06.02.19
05:09

Пожар: Район ”Сердика”, обект: лек автомобил

Екипи: 2 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - запалени горими елементи от автомобила.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.