• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.07.2019 г. 08:00 ч. до 11.07.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в други; 4 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

10.07.19
11:43

Пожар: Район ”Триадица”, обект: лек автомобил

Екипи: 3 – 01, 04 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил; при пожара са засегнати частично още четири автомобила. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на изтекло гориво от разхерметизиран горивопровод по време на движение.


10.07.19
22:28

Пожар: Район ”Изгрев”, обект: лек автомобил

Екипи: 2 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 8 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими материали от оборудването на автомобила от източник с открито пламъчно горене при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.