• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 02.06.2019 г. 08:00 ч. до 03.06.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 4 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

02.06.19
14:58

Пожар: Район ”Овча купел”, обект: жилищна сграда

Екипи: 2 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 70 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 70 кв.м. Предполагаема причина: природни явления - възпламеняване на горими материали от покривната конструкция от паднала мълния.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.