• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.09.2017 г. 08:00 ч. до 10.09.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 10 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 1 в стърнища; 6 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.