• PBZN
  • PBZN

Обявяване на конкурс

SUPBZN

За периода от 30.11.2019 г. 08:00 ч. до 01.12.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6 в отпадъци.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 6 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.