• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 07.12.2018 г. 08:00 ч. до 08.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 10 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 6, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в други; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 2 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в битов/промишлен инцидент; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.