• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 06.02.2019 г. 08:00 ч. до 07.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 7, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 5 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 6 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 20
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

06.02.19
20:41

Пожар: Район ”Надежда”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 15 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени – 100 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - възпламеняване на горими елементи от обзавеждането на стая от въздействието на възникнал авариен режим на работа в елементи от електрическата инсталация на телевизор.


07.02.19
02:57

Пожар: Район ”Връбница”, обект: леки автомобили

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 6 кв.м. Унищожено и повредено: леки автомобили – 2 бр. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на горими елементи от оборудването на два броя леки автомобили от въздействието на външно внесен източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.