• PBZN
  • PBZN

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението ” е участвала в 6793 произшествия през есенно-зимния сезон на 2018/2019 година

SUPBZN

През есенно-зимния сезон на 2018/2019 година столичните пожарникари и спасители са участвали в локализирането и ликвидирането на 6793 произшествия.

Извършени са 217 аварийно-спасителни дейности с оказана техническа помощ. Спасени са 26 човека, 42 са пострадали при различни произшествия и 17 са загинали. Общият брой на пожарите е 2908, от тях с материални загуби са 630 пожара и 2278 – без матариални загуби. При пожарите с материални загуби с най-голяма честота на възникване са при транспорт, складиране и пощи, жилищно стопанство, дейности на домакинства, хотелиерство, ресторантьорство и др.
Причините за пожарите са свързани с късо съединение, небрежност и боравене с открит огън, умишлени пожари, техническа неизправност, небрежност с нагревателни уреди, строителни неизправности, огневи работи, детски игри, самозапалване и др.

За да опазим домовете си, работната и околната среда трябва стриктно да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност.
  ▪   Не оставяйте малки деца сами в къщи без наблюдение. Децата не осъзнават опасността от огъня. За тях игрите с огън са забавни и интересни.
  ▪   Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда, в близост до бензиностанции и газ станции.
  ▪   Паленето на огън при ветровито време е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.
  ▪   Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата!
  ▪   При първите признаци на пожар в дома, в двора, в полето или в гората, незабавно се обадете на телефон 112!

Как трябва да действаме при пожар в сграда?

  ▪   При пожар незабавно позвънете на тел 112!
  ▪   Съобщете на съседите за възникналия пожар.
  ▪   Изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците.
  ▪   Локален пожар в сграда може да се гаси с вода. С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта.
  ▪   Напуснете сградата като използвате стълбището /ако все още не е силно задимено/, външни, стабилни стълби, балкони и др. Не използвайте асансьорите.
  ▪   При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се приведени.
  ▪   Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха.
  ▪   Ако е невъзможно да излезете от сградата, изкачете се на покривната площадка.
  ▪   Ако останете в апартамента, най-добре е да влезете в банята. Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода. Опитайте да сигнализирате за местонахождението си.
  ▪   След пребиваване в район на пожар трябва да преминете през медицински преглед.

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар?

  ▪  Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) оценете обстановката - ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
  ▪   При бързо усложняваща се обстановка трябва да потърсите безопасен път за напускане на района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
  ▪   След като избегнете първоначалната опасност, подайте сигнал на тел. 112, в близка хижа, или туристически пункт. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето бързо и точно съобщение зависи техният живот.
  ▪   Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки.
  ▪   Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината.
  ▪   При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха.
  ▪   Оказвайте помощ и съдействие на доброволците и гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората от района на пожара.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.