• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец май 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 380 сигнала за произшествия.

От тях 262 са сигнали за пожари, 96 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 22 за лъжливи повиквания.

При пожарите има двама загинали и четирима пострадали.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 63 бр.
2. Пожар без материални загуби - 199 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 3 бр.
4. Авария – 4 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 1 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 3 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 4 бр.
8. Техническа помощ - 81 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 24 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 17 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 169 бр.
4. Техническа неизправност - 14 бр.
5. Нарушена технология – 1 бр.
6. Природни явления – 13 бр.
7. Умисъл – 6 бр.
8. В процес на установяване – 10 бр.
9. Други - 39 бр.
10. Огневи работи - 2 бр.
11. Самозапалване - 2 бр.
12. Некачествен ремонт - 2 бр.
13. Не се изисква – 59 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 5 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 9 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 35 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
7. Търговия и ремонт - 5 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 9 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 119 бр.
10. Образование - 3 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 2 бр.
12. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
13. Държавно управление - 1 бр.
14. Други дейности - 37 бр.
15. Не се изисква – 61 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 68 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 27 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 479 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.