• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец август 2018 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 425 сигнала за произшествия.

От тях 282 са сигнали за пожари, 110 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 33 за лъжливи повиквания.

Има един пострадал, загинали няма.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 69 бр.
2. Пожар без материални загуби - 213 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 4 бр.
4. Авария – 10 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 3 бр.
6. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 3 бр.
8. Техническа помощ - 89 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 28 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 18 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 184 бр.
4. Техническа неизправност - 15 бр.
5. Нарушена технология – 1 бр.
6. Природни явления – 10 бр.
7. Умисъл – 13 бр.
8. В процес на установяване – 6 бр.
9. Други - 54 бр.
10. Огневи работи - 2 бр.
11. Самозапалване - 1 бр.
12. Детска игра - 1 бр.
13. Некачествен ремонт - 1 бр.
14. Не се изисква – 58 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 14 бр.
2. Строителство - 2 бр.
3. Селско и рибно стопанство - 4 бр.
4. Горско стопанство – 1 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 48 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
7. Търговия и ремонт - 3 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 5 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 108 бр.
10. Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 бр.
11. Държавно управление - 1 бр.
12. Други дейности - 54 бр.
13. Не се изисква – 85 бр.
14. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 65 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 24 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 355 бр.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.