• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 01.12.2018 г. 08:00 ч. до 02.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 3 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 6 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите има пет пострадали, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

02.12.18
03:57

Пожар: Район ”Красно село”, обект: апартамент

Екипи: 5 – 01, 04, 06 Районни служби, факултет ПАБ

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 20 кв.м. При възникналия пожар са пострадали петима души, които са транспортирани от екипи на ЦСМП до лечебни заведения. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени - 1000 кв.м. дограма – 7 кв. м. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими вещи в стая при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.