• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.08.2019 г. 08:00 ч. до 09.08.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 3 пожара.
- С преки материални щети не са възникнали.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 2 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 9 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 8 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.