• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 23.11.2019 г. 08:00 ч. до 24.11.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4 в отпадъци.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в битов/промишлен инцидент.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

23.11.19
11:26

Пожар: Район ”Надежда”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01, 02 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. При възникналия пожар е пострадал мъж на 79 г. Унищожено и повредено: домашно имущество; мебели; бяла, черна и компютърна техника. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими материали в обема на леглото от източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.