• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.04.2018 г. 08:00 ч. до 14.04.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 21 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 13 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 5 в отпадъци; 1 в комини; 2 в други.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в авария; 1 в катастрофа с транспортни средства; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

13.04.18
21:38

Пожар: Район ”Младост”, обект: барака

Екипи: 3 – 07, 08 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 200 кв.м. Унищожено и повредено: фургони и паянтова постройка. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - запалени отпадъци в необитаема барака.


13.04.18
23:12

Пожар: Район ”Лозенец”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: леки автомобили – 2 бр.. Предполагаема причина: умисъл - Запалени горими елементи от автомобила от въздействието на открит огън.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.