• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 06.04.2019 г. 08:00 ч. до 07.04.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 31 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 26 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 25, от които: 10 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 9 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 4 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в битов/промишлен инцидент.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.