• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 07.02.2019 г. 08:00 ч. до 08.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 11 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 2 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в оказване помощ на пострадали граждани.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите има двама пострадали, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

07.02.19
16:36

Пожар: Район ”Връбница”, обект: къща

Екипи: 3 – 02 Районна служба, Участък Банкя, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 50 кв.м. При възникналия пожар е пострадала жена на 79 г. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 50 кв.м., бяла, черна и компютърна техника. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - неправилно ползване на единичен котлон, монтиран върху туристическа бутилка за пропан-бутан.


07.02.19
20:48

Пожар: Район ”Младост”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 20 кв.м. При възникналия пожар е пострадала жена на 39 г. Унищожено и повредено: опушени стени – 20 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - небрежни действия при използване на газов туристически котлон.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.