• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 28.10.2017 г. 08:00 ч. до 29.10.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 5 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 3 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2 в отпадъци.
▪ Не са извършени аварийно-спасителни и помощни операции.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 6
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.