• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.09.2017 г. 08:00 ч. до 11.09.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 19 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в други; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в стърнища; 5 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 8 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в авария; 6 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

11.09.17
02:32

Пожар: Район ”Подуяне”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 05 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: задната част на автомобила. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от автомобила при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.