• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 12.02.2018 г. 08:00 ч. до 13.02.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 1 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в оказване помощ на пострадали граждани.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

12.02.18
09:40

Пожар: Район ”Красно село”, обект: ресторант

Екипи: 2 – 01, 03 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 10 кв.м., бяла, черна и компютърна техника, опушени стени – 50 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на прегрята мазнина във фритюрник.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.