• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 01.12.2019 г. 08:00 ч. до 02.12.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 8 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

02.12.19
03:44

Пожар: Район ”Слатина”, обект: ресторант

Екипи: 2 – 05 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 3 кв.м.; пластмасови кашпи; винил. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от конструкцията на лятна градина от източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.