• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.06.2018 г. 08:00 ч. до 14.06.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 7, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 6 в отпадъци.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в катастрофа с транспортни средства; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

13.06.18
19:10

Пожар: Район ”Красно село”, обект: тавански помещения

Екипи: 7 – 01, 03, 04, 06 Районни служби, факултет ПАБ

Детайли: Горенето се е развило в таван и е обхванало площ от 60 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 60 кв.м., бяла, черна и компютърна техника, мебели, домашно имущество, опушени стени – 100 кв.м. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на елементи от оборудването на таванско помещение към апартамент при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.