• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец юни 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 456 сигнала за произшествия.

От тях 249 са сигнали за пожари, 190 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 17 за лъжливи повиквания.

При пожарите има един загинал и шест пострадали.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 67 бр.
2. Пожар без материални загуби - 182 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 6 бр.
4. Авария – 17 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 2 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 4 бр.
7. Оказване на помощ, издирване и/или спасяване – 2 бр.
8. Катастрофа с транспортни средства - 7 бр.
9. Техническа помощ - 152 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 33 бр.
2. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 17 бр.
3. Небрежност при боравене с открит огън – 161 бр.
4. Техническа неизправност - 21 бр.
5. Нарушена технология – 4 бр.
6. Природни явления – 72 бр.
7. Умисъл – 8 бр.
8. В процес на установяване – 15 бр.
9. Други - 33 бр.
10. Строителна неизправност - 1 бр.
11. Огневи работи - 1 бр.
12. Детска игра - 1 бр.
13. Некачествен ремонт - 1 бр.
14. Не се изисква – 71 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 14 бр.
2. Преработваща промишленост – 1 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 2 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 47 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
7. Търговия и ремонт - 7 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 2 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 136 бр.
10. Професионални дейности и научни изследвания - 1 бр.
11. Образование - 3 бр.
12. Култура, спорт и развлечения - 3 бр.
13. Държавно управление - 2 бр.
14. Други дейности - 43 бр.
15. Не се изисква – 115 бр.
16. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 61 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 54 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 409 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.