• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.04.2021 г. 08:00 ч. до 10.04.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в промишлени обекти; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 3 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 5 в отпадъци.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите има двама загинали, пострадали няма.

Някои от последните произшествия:

09.04.21
16:54

Пожар: Район “Надежда“, обект: апартамент

Екипи: 4 – 02 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 20 кв.м. При възникналия пожар е загинал мъж на 58 г. Унищожено и повредено: опушени стени.


10.04.21
05:21

Пожар: Район “Искър“, обект: сграда

Екипи: 2 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 200 кв.м. При възникналия пожар има един загинал. Унищожено и повредено: мебели; опушени стени.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.