• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.01.2018 г. 08:00 ч. до 09.01.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 5 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 2 в отпадъци.
▪ Извършени 8 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

08.01.18
09:54

Пожар: Район ”Лозенец”, обект: жилищна сграда

Екипи: 2 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 40 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 40 кв.м. Предполагаема причина: строителна неизправност - възпламеняване на покривна конструкция, вследствие на високотемпературното въздействие на димоходен канал.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.