• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 02.12.2018 г. 08:00 ч. до 03.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 7, от които: 4 в отпадъци; 2 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

02.12.18
13:44

Пожар: Район ”Младост”, обект: мазе

Екипи: 1 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в мазе и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: опушени стени – 200 кв.м. Предполагаема причина: умисъл - заплени горими вещи с открит огън.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.