• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 25.05.2020 г. 08:00 ч. до 26.05.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 4 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 3
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

25.05.20
19:20

Пожар: Район ”Илинден”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 03 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: електрически кабели. Предполагаема причина: възникнал авариен режим на работа в част от електрическата инсталация при стартиране на двигателя на автомобила.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.