• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 05.09.2019 г. 08:00 ч. до 06.09.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 28 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 23 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства; 2 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 18, от които: 6 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 11 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 17
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.