• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.10.2018 г. 08:00 ч. до 09.10.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 22 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 21 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства; 1 в открити площадки (терени) в урбаниз.територии; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 16, от които: 7 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 8 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в авария.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

09.10.18
01:08

Пожар: Район ”Кремиковци”, обект: сеновал

Екипи: 3 – 02 Районна служба, Участък Кремиковци

Детайли: Горенето се е развило в сеновал и е обхванало площ от 400 кв.м. Унищожено и повредено: сламопреси - 1500 бр. Предполагаема причина: в процес на установяване.


09.10.18
03:10

Пожар: Район ”Надежда”, обект: леки автомобили

Екипи: 2 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купе и двигател и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: леки автомобили – 3 бр. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на горими елементи по автомобилите от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.