• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 11.06.2018 г. 08:00 ч. до 12.06.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите има 1 пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

11.06.18
17:50

Пожар: Район ”Триадица”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 6 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на изтекло гориво от разхерметизиран горивопровод по време на движение.


12.06.18
04:28

Пожар: Район ”Надежда”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 2 кв.м. При възникналия пожар е пострадала жена на 83 г. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени – 5 кв.м. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими материали от температурното въздействие на нощна лампа при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.