• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.02.2019 г. 08:00 ч. до 09.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 20 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 13 пожара.
- С преки материални щети не са възникнали.
- Без нанесени материални щети са възникнали 13, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 7 в отпадъци; 2 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 1 в катастрофа с транспортни средства; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.