• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 29.06.2020 г. 08:00 ч. до 30.06.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 15 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 12, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 5 в отпадъци; 6 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 6
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.