• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.02.2020 г. 08:00 ч. до 10.02.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 5 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2, от които: 1 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

10.02.20
02:37

Пожар: Район ”Люлин”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 09 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: мебели; бяла, черна и компютърна техника; домашно имущество; дограма; опушени стени – 150 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - възпламеняване на горими елементи, разположени в близост до електрически разклонител, вследствие на разхлабена контактно-щепселна връзка.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.