• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 04.06.2019 г. 08:00 ч. до 05.06.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в промишлени обекти.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5 в отпадъци.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 5
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

04.06.19
23:41

Пожар: Район ”Панчарево”, обект: цех за пелети

Екипи: 8 – 02, 05, 07, 08, 09 Районни служби, Участък Кремиковци, факултет ПАБ

Детайли: Горенето се е развило в цехово помещение и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: машини за производство на пелети, пелети. Предполагаема причина: в процес на установяване.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.