• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.12.2018 г. 08:00 ч. до 10.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 6 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2, от които: 1 в отпадъци; 1 в други.
▪ Не са извършени аварийно-спасителни и помощни операции.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

09.12.18
16:58

Пожар: Район ”Триадица”, обект: апартамент

Екипи: 1 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: бяла техника. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на храна върху работеща битова готварска печка.


09.12.18
17:00

Пожар: Район ”Кремиковци”, обект: къща

Екипи: 2 – Участък Кремиковци

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 50 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 40 кв.м. Предполагаема причина: строителна неизправност - възпламеняване на горима покривна конструкция от термичното въздействие на коминно тяло.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.