• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.08.2019 г. 08:00 ч. до 10.08.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 11 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 5 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4 в отпадъци.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 оказване помощ на пострадали граждани;3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 18
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.