• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 30.03.2020 г. 08:00 ч. до 31.03.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 19 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в други; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 5 в отпадъци.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 6 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 1
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.