• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 15.04.2018 г. 08:00 ч. до 16.04.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 спомагателни, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 2 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 3 като техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

15.04.18
20:43

Пожар: Район ”Овча купел”, обект: фургон

Екипи: 2 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето е обхванало площ от 15 кв.м.. Унищожено и повредено: фургони и паянтови постройки – 1 бр., домашно имущество. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на домашни вещи от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


16.04.18
04:05

Пожар: Район ”Сердика”, обект: лекотоварен автомобил

Екипи: 1 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето е обхванало площ от 3 кв.м. Унищожено и повредено: кабина – 1 бр. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от оборудването на автомобила при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.