• PBZN
  • PBZN

Месечна статистика за дейността на СДПБЗН

SUPBZNЗа месец юли 2019 г. служителите на СДПБЗН са реагирали на общо 478 сигнала за произшествия.

От тях 320 са сигнали за пожари, 146 за оказване на аварийно-спасителни и помощни операции и 12 за лъжливи повиквания.

При пожарите има трима пострадали, загинали няма.


По вид произшествията се делят на:

1. Пожар с материални загуби - 81 бр.
2. Пожар без материални загуби - 239 бр.
3. Оказване помощ на пострадали граждани – 7 бр.
4. Авария – 8 бр.
5. Битов/промишлен инцидент - 2 бр.
6. Инцидент с опасни вещества и материали - 1 бр.
7. Катастрофа с транспортни средства - 5 бр.
8. Техническа помощ - 123 бр.

По причина за възникването им, произшествията се разпределят както следва:

1. Късо съединение – 26 бр.
2. Неправилно ползване на отоплителни уреди - 1 бр.
3. Неправилно ползване на нагревателни уреди - 25 бр.
4. Небрежност при боравене с открит огън – 212 бр.
5. Техническа неизправност - 21 бр.
6. Нарушена технология – 2 бр.
7. Природни явления – 25 бр.
8. Умисъл – 12 бр.
9. В процес на установяване – 10 бр.
10. Други - 41 бр.
11. Строителна неизправност - 1 бр.
12. Огневи работи - 1 бр.
13. Не се изисква – 88 бр.
14. Неконтролируемо изпускане на води – 1 бр.

По отрасли разпределението на произшествията е следното:

1. Енергетика - 10 бр.
2. Преработваща промишленост – 0 бр.
3. Строителство - 1 бр.
4. Селско и рибно стопанство - 7 бр.
5. Транспорт, складиране и пощи – 51 бр.
6. Издателство, медии, далекосъобщения - 1 бр.
7. Търговия и ремонт - 5 бр.
8. Хотелиерство и ресторантьорство - 2 бр.
9. Жилищно строителство, дейности на домакинства - 115 бр.
10. Образование – 2 бр.
11. Култура, спорт и развлечения - 3 бр.
12. Държавно управление - 3 бр.
13. Други дейности - 69 бр.
14. Не се изисква – 112 бр.
15. Водопровод, канализация, сметосъбиране - 85 бр.


През месеца служителите на СДПБЗН са осъществили още:
- Помощ на други РСПБЗН - 45 бр.
- Дежурство с пожарна техника - 466 бр.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.