• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.04.2021 г. 08:00 ч. до 11.04.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 3 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 3 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 4 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 6
Дежурства с пожарна техника – 5
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.