• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 30.10.2017 г. 08:00 ч. до 31.10.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 10 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 5 в отпадъци; 4 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

31.10.17
02:48

Пожар: Район ”Красно село”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 3 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - запалени горими елементи в предната част на автомобила.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.