• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.04.2019 г. 08:00 ч. до 09.04.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 25 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 7 в отпадъци.
▪ Извършени 12 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 3 в катастрофа с транспортни средства; 8 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 18
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

08.04.19
22:36

Пожар: Район ”Красно село”, обект: апартамент

Екипи: 2– 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: мебели, бяла техника, опушени стени – 10 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на храна от термичното въздействие на готварска печка.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.