• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.01.2021 г. 08:00 ч. до 17.01.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 15 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 13, от които: 7 в отпадъци; 5 в комини; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в авария.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 4
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.