• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.08.2019 г. 08:00 ч. до 11.08.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 11 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в транспортни средства; 1 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 2 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма

Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

11.08.19
04:13

Пожар: Район ”Лозенец”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в купето на автомобила и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил – 1 бр. Предполагаема причина: умисъл - Възпламеняване на горими елементи по автомобила от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.