• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 06.10.2019 г. 08:00 ч. до 07.10.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 20 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 3 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3 в отпадъци.
▪ Извършени 12 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 4 в авария; 3 в катастрофа с транспортни средства; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

06.10.19
20:31

Пожар: Район ”Изгрев”, обект: сеновал

Екипи: 4 – 04, 07 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в котелно помещение и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: обзавеждане в котелното помещение, опушени стени – 5 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - Възникнал авариен режим на работа в част от електрическата инсталация на котелно помещение.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.