• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 26.05.2020 г. 08:00 ч. до 27.05.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 4 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 5
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

26.05.20
08:20

Пожар: Район ”Младост”, обект: апартамент

Екипи: 4 – 01, 07 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество; бяла, черна и компютърна техника; опушени стени – 40 кв.м. Предполагаема причина: възпламеняване на текстилни завеси от пламъка на горяща восъчна свещ.


26.05.20
14:20

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: къща

Екипи: 2 – 02 Районна служба, Участък Нови Искър

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 10 кв.м. Предполагаема причина: възпламеняване на дървени елементи, част от покривна конструкция на къщата, от високотемпературното въздействие на метален комин.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.